Visjon og målsetting


Visjon

LIF vil skape et aktivt breddetilbud innen fotball i Langesund og bidra til et allsidig fotballtilbud innen Bamble kommune.


Målsetting

Sportslig målsetting for LIF er:
 • å ha lag for alle alderstrinn fra 7 år og oppover – for gutter og jenter
  • men ofte 13-åringer i 14-årsklasse og 15-åringer i 16-årsklasse
 • at to spillere i de 2 øverste divisjonene kommer fra LIF's barne- og ungdomslag
 • at klubber som satser topp i distriktet naturlig rekrutterer fra LIF i forhold til befolkningsgrunnlaget i Langesund

Anleggsmessig målsetting for LIF er:
 • å eie anlegg som kan tilby bane og klubbhus som kan dekke størstedelen av behovet for alle lag i klubben hele året
  • dette suppleres med bruk av de kommunale anlegg i Krogshavn til bruk for trening når denne kolliderer med kamper på eget anlegg og med bruk av kommunal hall og gymnastikksaler i vinterhalvåret for de årsklassene som ikke har trening ute

Verdimessig målsetting for LIF er:
 • at hver og en spiller trives og blir utviklet på sitt nivå i forhold til sitt alderstrinn og får delta på laget på trening og i kamper på en tilfredstillende måte i forhold til sin interesse
 • at ingen slutter å med fotballaktiviteter pga misnøye med miljøet i lag eller klubb
 • at det skapes et miljø som gjør at flesteparten av foreldrene til barne- og ungdomslagene er aktivt med i fotballmiljøet

Prinsipper:

Sportslige aktiviteter skal drives etter følgende prinsipper:
 • alle lag skal følge retningslinjer fra Norges Fotballforbund for breddefotball (spesielt for barn- og ungdomsklasser) med enkelte tilpasninger som er anbefalt i klubbhåndboken med bakgrunn i Langesunds geografiske plassering og befolkningsgrunnlag
 • styret har ansvar for all aktivitet i klubben, med Sportslig Leder som koordinerende funksjon mot lagene. Alle lag skal drives ifølge retningslinjer gitt av styret.
 • lagene skal selv organisere de daglige gjøremål som for eksempel treningsaktiviteter, kampavviklinger, cup-deltagelser og lignende
 • klubben oppfordrer og vil støtte all viderutdanning av ledere og trenere i klubben
 • ungdom i alderen 13 til 16 år vil tilbys mest treningstid på baner og klubben vil støtte lagene med klubbtrenere (som ikke er foreldre som har/er involvert i laget) da dette er aldersgruppen hvor
  • hvor klubben gir et tilbud til alle sportslige nivåer (også de som satser topp)
  • hvor spillerne spillere med spesielle fotballferdigheter skal hjelpes til sone- og kretssamlinger i tillegg til hospitering til høyere årsklasse innad i klubben
  • hvor ungdom i en utsatt aldersgruppe skal få ekstra inspirasjon til å fortsette med idretten sinLevert av IdrettenOnline