Verdier og holdninger i LIF fotballgruppe

For å oppnå målsettingen er vi avhengig av å ha et godt miljø og felles holdninger. Det forventes at hver spiller, lagleder, klubbleder, vervinnehaver og foresatte. Ha respekt for hverandres måter å løse sine oppgaver og unngå enhver form for mobbing. Veiledning og konstruktive forslag gir bedre resultater for deg.Holdninger og verdier i klubbenSpillerne:

 • skal selv definere hvilket nivå de ønsker å delta på (høyt eller lavt aktivitetsnivå)
 • skal møte på kamper og treninger som tilsvarer sitt aktivitetsnivå
  • forfall til kamper skal meldes til trener så tidlig som mulig (helst minimum en uke før kamp)
  • fravær fra treninger skal meldes trener ved neste trening
 • støtte hverandre og gi oppmuntring til hverandre, negativ kritikk hjelper ikke kameraten til å bli bedre
 • møte til riktig tid
 • være fokusert under trening og utføre øvelsene etter treners instruksjoner
 • følge trener/lagleder disposisjoner i kamper

Ledere, trenere og andre verv i klubben: • gjøre seg kjent med og følge klubbens retningslinjer og verdier
 • vise oppmerksomhet til hver spiller
 • utvikle hver spiller på det nivå som spilleren befinner seg på
 • lagets resultater er underordnet miljøet blant spillere og ledere
 • respekt for andre (lytte, justere og gi forslag til andre)
 • ikke omtale andre trenere/ledere i negative ordlag i spillergrupper
 • tilpasse ordbruk/oppførsel til aldersgruppe av spillere (f.o.m. juniorer kan man være litt røffere enn med yngre aldersklasser i barne- og ungdomslagene)
 • ta opp saker som oppleves som problemer innad i klubbens organer i stedet for å snakke om de ”ute på byen”

Foreldre • være aktive mht. oppgaver i klubb og lag (dette merkes av spillerne som da gjerne fortsetter lenger med en sosial idrettsaktivitet som fotball er)
 • vær positiv ovenfor alle spillernes prestasjoner
 • hei på hele laget, ikke bare din sønn eller datter
 • ikke la andre spillere lide for ambisjoner på egne barns vegne
 • fokuserer på miljøet og spillernes fremgang fremfor lagets resultater

Medlemmer: • delta på sosiale samlinger i klubben
 • uttrykke ideer til lag- og klubbledelse. Alle forslag gir et grunnlag til forbedring

Dersom personer som innehar verv ikke oppfører seg i henhold til klubbens verdier og holdninger, kan styret frata vedkommende godtgjørelse for utgifter til å utføre vervet eller frata personen vervet sitt.


Levert av IdrettenOnline