Innkalling til Årsmøte i LIF Fotballgruppe

Postet av Langesund IF - Fotball den 19. Jan 2021

LIF Fotballgruppe avholder årsmøte

Torsdag 4. Mars 2021 Kl. 19:00 på klubbhuset.

 Det tas forbehold om at vi kan samles minst 20 pers. på klubbhuset, hvis reglene fortsatt ikke tillater dette blir årsmøtet avholdt på Teams. Det vil da bli sendt ut e-poster og lagt ut en link, slik at de som ønsker kan melde seg på. For å ha stemmerett på årsmøtet, må man være 15 år eller eldre og ha betalt kontingent.

NB! Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet må være sendt styret senest 14 dager før årsmøtet, innen 18. februar.

          Agenda.

  1. Godkjenne innkallingen og saksliste
  2. Godkjenne de stemmeberettigede
  3. Valg av dirigent, møtereferent og 2 pers. til å underskrive protokoll
  4. Godkjenne Fotballgruppas årsmelding
  5. Godkjenne Revidert regnskap
  6. Vedta Budsjett 2021
  7. Innkomne forslag
  8. Godkjenne Sportsplan for 2021

      9. Valg av styre og revisorer

    10. Utdeling av utmerkelser, priser

             Styret                                                                                                                                                                            v/Leder Harald G. Gjertsen                                                                                                                                       Tlf. 94875987                                                                                                                                                              e-post: haragj@online.no


1 Kommentar

Stopp i all aktivitet på Slåttnes

Postet av Langesund IF - Fotball den 7. Jan 2021

Vi følger Bamble Kommunes anbefaling og stoppe all organisert aktivitet. Frem til 18. januar vil det ikke være felles treninger for noen av våre lag.

Det er besluttet at vi holder lys på banen i tiden 17:00-20:00 for dem som ønsker egentrening. HUSK 1 meters regelen som gjelder!