Klubbhåndboken

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt og finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuiteti det som bestemmes og gjøresog er ett arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, trenere og dommere i LIF Fotball.Klubbhåndboken er laget i samarbeid med styre og komiteeretter innspill fra utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben.Deler av klubbhåndboken er godkjent av årsmøte i LIF Fotball. Håndboka er ett arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styre, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i vår klubbHåndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvem vi er og hvilkemålgruppervi er til for.Klubbhåndboka vil være tilgjengelig på vår webside; fotball.langesundif.noog endringer i klubbhåndboken skal godkjennes av klubbens styre. Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt og finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres, og er ett arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, trenere og dommere i LIF Fotball.

Klubbhåndboken er laget i samarbeid med styre og komiteer etter innspill fra utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben. Deler av klubbhåndboken er godkjent av årsmøte i LIF Fotball.

Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvem vi er og hvilke målgrupper vi er til for. 

Klubbhåndboka vil være tilgjengelig på vår webside, og endringer i klubbhåndboken skal godkjennes av klubbens styre.

Klubbhåndboka kan leses her: