Laglederoppgaver

Laglederoppgavene er et utdrag av klubbhåndboka - og er en veiledning for hvordan lagledelsen organiseres og oppgaver fordeles. Fotballstyret vil til enhver tid endre disse oppgavene i forhold til drift av klubben.

Erfaringer med annen organisering og andre oppgavedefinisjoner mottas med takk - og vil vurderes i forbindelse med senere oppdateringer.

Roller og oppgaver i lag

Oppgavene vil variere mellom de forskjellige aldersgruppene – men blir i hovedsak mer krevende med økende alder inntil 16 år. Det anbefales derfor at man fordeler roller fra så tidlig alder som mulig.

Anbefalte roller i hvert lag:

 • Hovedlagleder
 • Lagtrener pr lagenhet
 • Sportslig tilrettelegger
 • Arrangementsleder (Dugnader og sosiale aktiviteter)

Lagoppgaver

Anbefalt oppgavefordeling:

 • Hovedlagleder
  • Fordele lagledelse oppgaver og følge opp utførelsen
  • Gjennomføre foreldremøter
  • Skrive årsrapport for laget etter endt sesong
  • Sørge for at skjemaer finnes i lag og brukes ved behov
   • §skademeldingsskjema, flytting av kamp skjema, klubbens spillersluttskjema, innmeldingskjema, og B-skjema for overgangsmelding av spillere fra andre klubber
  • Delta i å utvikle klubbens verdier og formidle disse til trenere, spillere, lagleder ogforeldre
  • Informasjonsflyt mellom TFK, klubb (sports.utv.) og lag
  • Samarbeide med klubbens ledere om målsettinger på kort og lang sikt

 • Lagtrener (ofte klubbtrener for 13-19 års klasser)
  • Sette opp treningsopplegg (gjennom år, uke)
  • Gjennomføre treninger,i.h.h. til retningslinjer fra klubben
   • §Etterlate treningsarena i samme stand som ved trenings begynnelse
  • Støtte og følge spillere til spillerutvikling til kretsarrangementer (eventuelt til andre klubber)
  • Føre oversikt over treningsframmøte og "skader" oppstått på trening
  • Uttak av lag til kamper
  • Lede laget i kamper
  • Avholde spillemøter
  • Sørge for at alle spillere får spille og føre oversikt over "skader" som oppstår i kamp
  • Melde fra om disiplinær saker

 • Sportslig organisator
  • Stedfortredende trener (assistere treneren og være stedfortredende)
  • Skaffe og forvalte nødvendig utstyr til trening og kamper
   • §Kjegler, baller, ballpumpe, førstehjelputstyr,overtrekksvester
   • §Skaffe spillerne drakter fra klubb/sponsorer og levere ubrukte drakter tilbake til klubb
  • Sørge for at spillere er registrert korrekt i medlemsregister og har betalt kontingent og spillerlisens (kun voksne)
   • §Forutsetning for at forsikring gjelder og at voksne er spillerberettigede (bot risikeres fra forbund dersom dette ikke er i orden)
  • Holde orden og rent i garderober, og tildele garderobe til lag og dommere
  • Påmelding av lag til serie og cup (minimum 2 cuper pr år)
  • Organisere kjøring til bortekamper og kiosk-/dommer- innsats ved hjemmekamper
   • §Sørge for at laget møter til rett tid til kamper
   • §Dommeroppfølging (skaffe dommer før 13 år, deretter håndtere oppsatte dommer med velkomst, betaling, dommerkort)oInformere spillere om treningstider, kampprogram
  • Informere spillere om treningstider, kampprogram
  • Oversikt over spillernes opplevelse glede og trivsel i laget og klubben
  • Merking av baner og oppsett av mål tilpasset lagets kamp
  • Etterlate seg ordentlig bane etter kamper (tråkke, flytte mål, rydding,..)
 • Miljø og arrangementer
  • Organisere reiser (transport og opphold) ved cuper
  • Organisere laget i klubbdugnader (loddsalg, arrangementer, banevedlikehold, osv)
  • Arrangere lagdugnader (som loddsalg osv)
  • Arrangere sosiale møter for spillerne som avsluttning, sesongmarkeringer, osv