Klubbhåndbok og sportsplan

Klubbhåndboken er vedtatt på årsmøtet, og er retningsgivende for hvordan LIF fotball skal håndtere hverdagen. Både styre, innehavere av verv, spillere, og foreldre skal følge intensjonene og retningslinjene i håndboken i sin innsats for klubben,

Klubbhåndboken finner du her: 


Sport