Sportsplan

Langesund Fotball er med sine cirka 350 medlemmer Bambles nest største fotballklubb. Utallige timer frivillig arbeid blir lagt ned hver eneste uke, for å tilby et godt og variert tilbud til barn og unge fra 6 år og oppover. Hovedfokuset for LIF skal være breddeidretten, men likevel skal det være lov  å bli god i klubben vår. Uansett hvilket nivå man befinner seg på, har man krav på å bli tatt på alvor, og gitt den oppfølgning man fortjener. Det er like mange fotballspillere som slutter i topp og bunn av mestringsstigen. Topping skal aldri forekomme i barnefotballen, men det skal likevel være anledning for å gi de som vil det lille ekstra, et tilbud som stimulerer utvikling men samtidig ligger innenfor forsvarlige grenser.

Sammen med det sportslige, skal LIF være en aktiv bidragsyter når det kommer til integrering og sosial aktivitet også utenfor banen. Gjennom vårt holdningsskapende arbeid skal vi bidra til at klubbens medlemmer fremstår som gode ambassadører for de verdier som klubben vektlegger. Det skal være en stolthet knyttet til det å spille for Langesund. Klubbens profil skal skinne gjennom i holdningene til våre medlemmer og deltakelse i klubben vår skal handle om mer enn bare det å spille fotball. Vi skaper en trygg og sosial ramme ikke bare på alle lag men også som klubb, en ramme som skal være åpen for alle som ønsker å være en del av klubben vår.

 Det er en målsetning at LIFs sportsplan skal være en plan i stadig utvikling. Den skal være et viktig fundament for klubbens sportslige aktivitet og sikre at man har kontinuitet og felles spilleregler. Sportsplanen skal oppdateres fortløpende etter behov, men som et minimum skal den evalueres av Sportslig utvalg før starten på hver sesong.

Oppdatert sportsplan skal være klar innen den 31. januar hvert år, og skal godkjennes av årsmøtet.

Sportsplan for 2023 finner du ved å trykke på bilde under......