Medlemsregistrering i Langesunds Idrettsforening (LIF)

Alle idrettslag i Norge er pålagt å bruke et elektronisk medlemsregister. Klubbene kan fritt velge system, men kravet er at både medlemsregistrering og kontingent/avgiftsfakturering skal skje i det samme systemet. LIF har valgt å benytte medlemsdelen av websiden, hvor både medlemsregistrering og fakturering skjer. Medlemsregistrering kan også gjøres via Min Idrett, som er en del av Norges Idrettsforbunds verktøyportefølje. Data vil da bli synkronisert til vårt register. 

En liten bruksanvisning for bruk av Min Idrett er vist nedenfor.


Registrering på Min Idrett – slik gjør du det

MinIdrett er verktøyet som det enkelte medlem bruker for å melde seg inn/ut av idrettslaget, samt påmelding til de enkelte grener i idrettslaget.

Innmelding gjøres via denne linken: https://minidrett.nif.no.

1. Opprettelse av ny bruker. Klikk på Ny bruker

2. Nødvendige opplysninger legges inn (navn, adresse, fødselsdato, kjønn, telefon, e-post)

3. Velg medlemskap og søk opp Langesund Idrettsforening

4. Klikk på navnet Langesund Idrettsforening for å få opp detaljer

5. Velg gren, f.eks fotball, og klikk på Send søknad

Når søknad er sendt blir denne behandlet av LIFs medlemsansvarlige som godkjenner denne. Etter godkjenning vil medlemmet synes i LIFs medlemsregister (ved innmelding).


Eventuelle spørsmål kan rettes til leder for den enkelte gruppe.


Innbetaling av medlemskontingent

Innkreving av medlemskontingent utføres av hovedstyret etter avholdt årsmøte i hovedforeningen.

Link til styret i de enkelte gruppene finner du her: