Årsmøte LIF Hovedforeningen torsdag 21.mars 2024

Årsmøte LIF Hovedforeningen torsdag 21.mars 2024


Tid


Sted

Vis kart

Saksliste

1. Åpning av årsmøtet

2. Godkjenning av stemmeberettigede

3. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden

4. Valg av dirigent og referent, samt 2 medlemmer til underskrift av protokollen

5. Årsberetning for 2023

6. Reviderte regnskaper 2023

7. Fastsette kontingenter

8. Budsjetter 2024

9. Innkomne forslag

10. Vedtektsendringer

11. Valg

12. Utmerkelser: tildeling av årets Garås statuett

Forslag sendes leder innen 2 uker før møtet. Trykk her for å sende inn forslag.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Se link.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Trykk her for å sende melding til sekretær.

 Velkommen til årsmøte!

https://www.facebook.com/events/765165584996320


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.