Årsmøte i Fotballgruppa torsdag 27. februar 2020 kl. 19:00

Postet av Langesund IF - Fotball den 11. Feb 2020

Årsmøtet i LIF Fotballgruppe avholdes på klubbhuset torsdag 27. februar 2020 kl. 19:00.

Forslag til årsmøtet må være levert styret innen 13. februar.


Følgende forslag er kommet inn pr. 11.feb.

Forslag til LIF Fotballgruppes årsmøte 27.02.2020

 

1. Styret foreslår å øke treningsavgiften for sesongen 2020 for alle alderstrinn med kr. 150,- pr. år.

Nye treningsavgifter vil da bli:

5 – 6 år                 disse betaler ikke treningsavgift, bare kontingent

7 – 12 år             kr. 850,-

13 – 16 år           kr. 1250,-

17 - 19 år            kr. 1800,-

20 – eldre          kr. 2400,-

B-lag/7.div.        kr. 1500,-

 

Motivering for forslaget.

Hovedgrunnen for økningen er at NFF har innført en økende forsikringsavgift pr. spiller,

dette gjelder også for alle spillere i aldersbestemte og senior klassene/divisjonene.

 

2. Styret foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å beslutte evt. justeringer på treningsavgiften i framtiden, slik at dette ikke må tas opp og besluttes på årsmøtet.

 

Motivering for forslaget.

Da årsmøtet, pga. av ferdigstillelse og revisjon av regnskapet, ikke kan avholdes før i slutten av februar,

ønsker styret og kunne ta beslutning om evt. økning av treningsavgiften tidligere,

slik at vi får sendt ut kontingentene/treningsavgiften i løpet av januar.

Dette er viktig, da det er et krav at spillerne skal være forsikret før de trener og spiller kamper.

 

3. Styret foreslår at det åpnes for å opprette Familiemedlemskap i Fotballgruppa.

Dette skal koste kroner 700,- pr familie pr. år.

Medlemsavgiften for de som ikke har familiemedlemsskap er:

5-19 år: kr 250

20 år og eldre: kr 350

Støttemedlemsskap: kr 225,-.

 

Motivering for forslaget.

Klubben ønsker flest mulige medlemmer og ønsker med dette å øke medlemsmassen. Og med dette familiemedlemskapet håper vi at flere foreldre også melder seg inn. Dette fordi alle tilskudd fra NIF, LAM, kommune og Grasrotmidler blir fordelt etter antall medlemmer. Disse tilskuddene utgjør med dagens medlemstall kr. 300. - 400.000,- pr. år og er svært viktige for driften av Fotballgruppa. Vi ser også at medlemstallet for 2019 er lavere enn 2018 og at det er en trend med mindre barnekull fremover, så vi håper forslaget skal være med å opprettholde medlemsmassen og også øke litt fra det nivået vi har i dag.

 

Link til Årsmeldingen for 2019.

http://fotball.langesundif.no/storage/Preview?id=1d31a8e7-2d0b-403c-8222-9df5b9a4de27